Έρευνες

Έρευνα: Η Βία στα Γήπεδα στην Κύπρο

(14 Φεβ. 2011) Η Έρευνα έγινε το 2000-2002 από τον Σύνδεσμο Κοινωνιολόγων Κύπρου και με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας More

Προκαταρκτική Έρευνα για τα Προβλήματα από τη Φοίτηση των Παιδιών των Ελληνοποντίων στη Δημοτική Εκπαίδευση

(14 Φεβ. 2011) Η έρευνα έγινε το 2001 με σκοπό να καταδείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά των Ελληνοποντίων που φοιτούν σε δημοτικά σχολεία στην Κύπρο More

Έρευνα "Η Σημερινή Κατάσταση της Κυπριακής Οικογένειας"

(11 Φεβ. 2011) Η έρευνα αυτή αποτελεί πρωτοβουλία της Επιτροπής για την Οικογένεια και τη διεξαγωγή της ανέλαβε, μετά από διαγωνισμό που προκήρυξε η Επιτροπή για την Οικογένεια, το Κέντρο Ερευνών και Ανάπτυξης – Intercollege. More

Ανακοινώσεις

(2 Ιαν. 2018)  More

(12 Δεκ. 2017)  More

(19 Νοε. 2017)  More


Conferences
Website Design & Development by Octavodia Ltd